Als beroep is vissen al een van de oudste Nederlandse beroepen mogelijk. De zee heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in het dagelijkse leven van de Nederlanders. Naast het in toom houden van het water via dijken, sluizen en de duinen, was het water ook het thuis van een zeer belangrijke vorm van het levensonderhoud, namelijk de vis. Oorspronkelijk begonnen als beroep, maar het vissen blijft een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur.

Aan de hand van een onderzoek in opdracht van Directie Visserij van het Ministerie van LNV bleek dat er momenteel ruim 2 miljoen Nederlanders acties zijn in de sportvisserij. En deze al zeer grote groep is nog steeds groeiende. Zoals verwacht bestaat verreweg het grootste deel van deze groep uit volwassen mannen, maar er zitten ook enkele verrassingen in. Het aandeel van vrouwen in deze categorie is aanzienlijk hoger dan men in eerste instantie zou verwachten, namelijk 293 duizend in 2010. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat sportvissen ook onder jongeren erg populair is. Het wordt namelijk beoefend door ongeveer 550 duizend jongeren. Dit is een erg positief bericht aangezien deze jongeren uiteindelijk de toekomst zijn voor de sportvisserij.

Onafhankelijk van de moderne technologie van geavanceerde games blijft er interesse voor de sportvisserij. Het ontspannende effect van het buiten zijn, de frisse wind in je gezicht, gecombineerd met de uitdaging van het vangen van die ene vis waar je je zinnen op hebt gezet, zorgen ervoor dat de sportvisserij de jeugd blijft aanspreken. Bovendien wordt het vaak als activiteit gedaan samen met de vader of grootvader, wat zorgt voor een prachtige band.

Uiteraard moet bij het uitvoeren van deze sport wel gelet worden op de schade aan de natuur. Gelukkig zijn er vele organisaties in Nederland die zich hiervoor inzetten.